Följ oss gärna på vår Facebook-sida

Gustav Adolfsdagen 6 november


Gustav Adolfsdagen - Mer än bara en bakelse.

Varje år, sedan mitten av 1800-talet, har Gustav Adolfsdagen firats här i Sverige. Anledningen är Gustav II Adolfs dödsdag, då han stupade i Lützen den 6 november 1632.
Svenska trupper tillsammans med den svenska kungen befann sig i Tyskland med anledning av det pågående 30-åriga kriget.
Vi har alla fått höra berättelsen i skolan om "Lützen-dimman".
Kungen ledde själv ett av anfallen, men kom långt ifrån sina egna trupper och hamnade tillslut bakom fiendens linje, vilket ledde till hans död.

Minnet av denna dag, tros ha tagit fart på allvar i samband med avtäckandet av Gustav Adolf-statyn i Göteborg 1854. Staden som Gustav Adolf grundade (mer korrekt är att han gav orten sitt stadsprivilegium).
Gustav II Adolf minns oftast som en fältherre, en stormaktskung och för sin död i Lützen. Men kungen genomförde många civila reformer i Sverige som blivit en aningen bortglömda, reformer som gjort stort avtryck på vårt nutida Sverige.
Stora summor pengar skänktes bland annat till Uppsala universitet, vilket lade grunden för att flera gymnasium kunde starta och även universitetet "Tartu" som ligger i dagens Estland.
Inte bara på ett bildande plan började Sverige blomstra, utan även industriellt.
Bergsindustrin, huvudsakligen gruvbrytning, utvecklades och tog fart. Vilket stärkte Sveriges position som en stor handelsnation.

1633 beslutade Sveriges riksdag att Gustav, som den enda Svenska kung genom tiderna, skulle få titeln "Den Store".

Bakelsen
Gustav Adolfs-bakelsen är en tradition som härstammar troligtvis från just Göteborg som Gustav grundade. Förr i tiden hissades flaggor, fackeltåg gick, det hölls patriotiska tal på kungens dödsdag, men idag är det bakelsen (förutom flaggningen) som blivit en tradition. Det är lite oklart när den verkligen kom till, men i och med att statyn av "Den Store" avtäcktes (som tidigare nämnts) på Stora Torget i Göteborg (och därmed döptes till Gustav Adolfs torg ), så firades  i detta med bakelser och karameller. Det är oklart vem som sägs ha gett upphov till just Gustav Adolfs-bakelsen och vilket årtal den faktiskt kom, men 1890 talet var den iallafall känd i Västsverige.
Det finns ingen standardiserad bakelse, utan varje region, t.o.m. konditori har olika utföranden av bakelsen. Mördegs- eller sockerkaksbottnar är övervägande och det karaktäriska för bakelsen är medaljongen av kungen som oftast är i choklad eller vit marsipan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar