Följ oss gärna på vår Facebook-sida

Har du smutsig registreringsskylt - hur mycket i böter?

Åker du runt med en smutsig registreringsskylt på din bil? Då är det stor risk att du får böter!
Registreringsskylten måste vara läsbar och får därför inte vara täckt med varken smuts eller snö.
Behöver du en ny registreringsskylt för att den är skadad så kan du beställa en på Transportstyrelsens hemsida.

...så vill du undvika att få 1.500 kr i böter - håll skylten väl läsbar! :)

Källa: Åklagarmyndigheten Brott mot förordning (2001:650) om vägtrafikregister 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar