Följ oss gärna på vår Facebook-sida

Att tänka på...


Viktigt att tänka på om du är ute och kör denna regniga sommar är risken för vattenplaning. Några faktorer som kan öka risken för vattenplaning är: breda däck, slitna däck (dåligt mönsterdjup), dålig vägbana/spårig vägbana, hög hastighet, vattenansamlingar, blöt vägbana...

Det som händer vid vattenplaning är att däcken inte hinner pressa undan allt vatten och får därmed inte kontakt med vägen. Bilen lyfts upp på vattenytan, planar och det blir omöjligt att styra. Så anpassa hastigheten efter vädret och väglaget!

Det du ska göra om du trots allt råkar ut för vattenplaning är:
  • Gör inga hastiga rattrörelser. Hjulen ska peka i vägens riktning, så att du inte får sladd när greppet kommer tillbaka.
  • Tryck ner kopplingen.
  • Släpp gasen.
  • Bromsa inte.
Om det mot all förmodan skulle bli lite bättre väder under sommaren (nej, jag är inte bitter)...så kan även det här vara viktigt att tänka på: 
  • Under riktigt varma sommardagar kan en nyasfalterad väg bli så varm att tjära tränger upp till ytan och gör den hal.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar